پياده روی روی اعصاب

برخی آدمها در طول دوران زندگیشان فقط یک چیز بلدند پیاده روی رشته اعصابی که  در بدن منتهی به مخچه می شود من که اصولا در برابر این افراد خیلی صبوری میکنم چون به یک فلسفه در زندگی به شدت اعتقاد دارم و آن این است که تمام مردم روی کره زمین با یکدیگر فرق دارند و تنها این تفاوت است که آدمها را کنار هم نگه می دارد و تازه از نظر علوم قدیم و جدید همه می دانیم که مثلا یک سودایی کنار یک بلغمی دچار بی قراری می شود و از این قبیل مسائل .

اما    مطمئنا برای همه شما پیش آمده که یک نفر چنان روی مغزتان ایروبیک کار می کند که دلتان می خواهد با اره برقی نصفش کنید و البته ساختار اینگونه افراد برای هر کس یک جور است برای همین. اینجا چندمورد از این افراد از نظر خودم را ذکر می کنم  هرکس هم دو.ست داشت.این راه و ادامه بده تا لیست سیاه کامل بشه

۱. افرادی که درست در اوج غمگینی شما و درست زمانی که احساس کردید گوش شنوایی برای درد دلهایتان هستند و درست زمانی که در حال گفتن غصه هایتان هستید حرفتان را قطع می کنند و می گویند ؛ راستی دیدی کفش تازه خریدم خوشگل نه؟؛14.gif

۲. افرادی که در تاکسی وسط می نشینند  و با تلفن همراهشان بلند بلند تمام برنامه های روزانه شان را برایتان تعریف می کنند

۳.افرادی که وقتی یک جک دست اول به دستتان میرسد و برایشان با آب و تاب تعریف میکنید  مثل بت به چشم شما خیره می شوند و  میگویند من از اینجور جک ها خوشم نمی آد بعد خودشان در حد :یه روز یه مرده سرش میخوره به نرده: براتون جک تعریف میکنند: از اینجور جکها خوششون میاد

۴. افرادی که فکر میکنند آخر یک دستی زدن و زیرآبی رفتن و سواری گرفتن هستند و از نظرشان سایرین....بیش نیستند

۵افرادی که با صدای بلند غذا می خورند

۶افرادی که اگر به خطا حرفی زدید و ناراحت شدند و بعد شما من باب عذر خواهی دنیا را زیر پایشان بریزید وسط دنیا غلط می زنند و رو به شما می گویند تلافی می کنم

۷افرادی که جفت پا می پرند روی کفشتون

۸و بالاخره افرادی که فکر میکنند آخر منطقند اما اولش هم نیستند البته جالب اینجاست که این افراد دائما به شما میگویند متاسفم که دنیا اینقدربی منطق شده بعد کافیه یک نفر از کنارشون رد بشه نوک ناخنش بخوره به کیفش؛وا! خاک به سرم خانم مگه کوری عجب آدم مزخرفیه چی؟ فحش دادی؟ ایهاالناس آبقند بیارید من غش کردم؛13.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید