ادبيات آموزی

قالب شعر:شیر تو شیر

شاعر:نسیم تهران

شعر:مرغه ژربد تو استخر تو اردکی یا غازی من گاو مهربانم

مغنی: روزی یک مرغ  به دلیل استفاده بیرویه قرصهای روان گردان حس کرد عقاب است رفت بالا وبعد احساس کرد یاک ۴۰ شده و به داخل استخری سقوط کرد فرد نامعلوم الحال و فضولی از آنجا میگذشت وقتی دید حال مرغه خرابه سوال کرد حس اردکبی داری یا غازی مرغه که این احساس را کهنه کرده بود گفتد بی خیال من یک گاو مهربانم

صناعات: مرغه :کنایه از یک عدد مرغ هزار و ژانصد تومانی

؛تو؛در مصرع دوم به معنی ؛شما؛  غاز  کنایه از کژسول غاز

گاو مهربان کنایه از گاوی که شیرش به صورت رایانه ای عرضه میشود

دانا و خمش بیان صفت لیاقت چنین گاوی

نتایج: نتیجه اخلاغی؛ هر مرغی که اکس بترکاند گاو است

نتیجه اقتصادی: روزانه با دادن یک عدد قرص به ماکیان میتوان میزان عرضه و تقاضای شیر را برابر کرد

نتیجه سیاسی: اتدژی هسته ای حق مسلم ماست

/ 2 نظر / 4 بازدید
پاييز

سلام واقعا خسته نباشيد با اين تايپ كردن با اين آدرس دادن شانس آورديد من اينكاره ام.نمي دانم غلطهاي املايي عمدي بوده يا سهوي. ولي به هر حال خوشحالم كه براي اولين بار به پژوي ۴۰۵ گير نداده ايد معلوم است كه حسابي تحت تاثير رضا رفيع هستيد ولي خوب من با دو تانتيجه آخر خيلي حال كردم.

مريم

به نظر من در ان قسمت مرغه از اول گاو بوده وقتی قرص خورده فکر کرده مرغه بعد افتاده روی اردکی که غاز بوده و در همين حال از اون گاوه که حالا مرغ شده سوال کرده که تو اردکی يا غازی ؟ بعد دوست نابابه گاوه که بغل استخر بوده و اونو اغفال کرده و همون روباهه با قالب پنير بوده و اونم اکس ترکونده بوده می گه من گاو مهربانم . البته صنایع زياده و در حد دانش شما نيست . لطفا در معانب دست نبريد . همه اينها به قول حاتمی معنيش اينه که حافظ عاشق بوده نه عارف