با شاعران تمام دوران

شاعر امروز:

اینقدر که اشک ریختم برات     فرم چشام عوض شده

اینقدرنامه دادم بهت             دست خطمم عوض شده

شاعر دیروز:

رفتی؟برو که اشک منت راه توشه باد

خرم بمان به دست دعا می سپارمت

شاعر هفته پیش:

بیا به شام غریبان و آب دیده من

بسان باده صوفی در آبگینه شام

ادامه شعر شاعر امروز:ضالم سنگدل بی احساس وعوام فریب بچه پررو بی پرستیژ اجتماعی

/ 1 نظر / 5 بازدید
هستی

کارت خيلی عالی عزيزم