نسیم تهران
 
دنیای تمام ادم ها چه کوچک چه بزرگ مثل اشکال هندسیستبعضی ادمها دنیای مثلثی دارند حداکثر نام چند نفر را در زنگیشان ثبت میکنند بعضی دنیای چهار گوش دارند شگرد عمل دربرابر عمل را انتخاب میکنند و تا زمانی که برایشان بستنی نخری برایتان ادامس نمی خرند بعضی هم یک دنیای دایروی با شعاع متغیر دارتد خوش به حالشان
یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥ - نسیم صباغان | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows