نسیم تهران
اندر مزایای ایرانسل

یک روز سرد زمستانی شما در حالی که یک چشمتان به گوشیهای رنگارنگ است و چشم دیگرتان به انواع و اقسام خدمات ارتباطی سر دو راهی ایستادید که چه کنید و چطور می توان بهترین انتخاب را داشت من به شما می گویم اگر می خواهید موبایل بخرید حتما ایرانسل....
۱. امروزه شما می توانید تنها با داشتن پانزده هزار تومان صاحب موبایل شوید و کلی صفا کنید منتها نه در خطوط مترو نه در منتها الیه شرق تهران نه در مکانهای سر بسته نه در مکانهای گود شده بلکه فقط در مسیر ی که ایرانسل برای شما تعریف کرده خانه. سر کار چه معنی داره شما از سر کارتان بروید علافی
۲. شما میتوانید در صورت داشتن کارت دائمی ایرانسل سر ماه به سر ماه قبض خود را بپردازید منتها نه در بانک خصوصی نه در بانکهای تجاری نه بوسیله خدمات کامپیوتری بلکه فقط بانک ملت سر کوچه خودتان و البته در مسیری که ایرانسل به شما معرفی کرده چه معنی داره شما قبضتان را یک جای خوش آب و هوا درو از چشم خانواده بپردازسد
۳ . شما می توانید اگر از کارت اعتباری ایرانسل استفاده می کنید به محض تمام شدن اعتبارتان کارت شار‌ژتان را از مغازه های معتبر  روزنامه فروشی تلفنخانه ها لبنیاتی ها دا جگر فروشیها و سایر مغازه های طرف قرار داد با ایرانسل خریداری کنید
۴. شما می توانید تنها با شصت هزار تومان پول شبیه تبلیغات مشت خورده ایرانسل شوید و لج تمام مخاطبانتان را در آورید که هیچ وقت در دسترس نیستید
۵. شما با خرید ایرانسل می توانید به فرزندان خود چهار رنگ اصلی و رنگهای سرد و گرم و خنثی راآموزش دهید  البته یادتان باشد که بعد از آموزش وقتی گل رزی را به فرزندتان نشان دادید و گفتید مادر جان این چه رنگیست نگوید طرح قرمز
۶. شما می توانید در اقدامی کاملا خبیثانه نداشتن آنتن و نرسیدن پیامکها را دست آویز قرار داده و کلیه کنه های موجود در زندگیتان را به طرز ماهرانه ای بپیچانید
۷و در نهایت شمامی توانید روی دلتان پا بگذارید و دندان روی جگر بگذارید و صبر کنید تا پولتان به اندازه کافی برسد و مثل یک بنی بشر شهروند تلفن همراه بی هیچ خدمات جانبی و صرفا  جهت ارتباط برقرار کردن بخریدپس
اگر می خواهید موبایل بخرید حتما ایرانسل نخرید

با تشکر

جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦ - نسیم صباغان | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows