نسیم تهران
 

تا حالا شده دلتان بخواهد یک بهانه پیدا کنید و بزنید زیر گریه بعد ناگهان بک نفر از کنارتان رد شود و شانه اش آرام به شانه تان بخورد شما هم که موقعیت را مناسب دید هر چه کاسه کوزه خودتان دارید و از همسایه قزض گرفتید سر طرف بشکنید

اگر جواب سوالم منفی است که هیچ

اما اگر جواب سوالم مثبته  تا حالا شده بعد از این اتفاق از عذاب وجدان تا صبح نخوابید

اگر جواب سوالم منفیست که واقعا که

اما اگر مثبته لطفا با من همدردی کنید یک مدته به خاطر یک اتفاق بد که دست از سرم بر نمیداره دارم نسل کاسه کوزه را از زمین میکنم

من گفتم ها اگه کاسه کوزه هم کوپنی شد به من چه ها

یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ - نسیم صباغان | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows