نسیم تهران
ادبيات آموزی

قالب شعر:شیر تو شیر

شاعر:نسیم تهران

شعر:مرغه ژربد تو استخر تو اردکی یا غازی من گاو مهربانم

مغنی: روزی یک مرغ  به دلیل استفاده بیرویه قرصهای روان گردان حس کرد عقاب است رفت بالا وبعد احساس کرد یاک ۴۰ شده و به داخل استخری سقوط کرد فرد نامعلوم الحال و فضولی از آنجا میگذشت وقتی دید حال مرغه خرابه سوال کرد حس اردکبی داری یا غازی مرغه که این احساس را کهنه کرده بود گفتد بی خیال من یک گاو مهربانم

صناعات: مرغه :کنایه از یک عدد مرغ هزار و ژانصد تومانی

؛تو؛در مصرع دوم به معنی ؛شما؛  غاز  کنایه از کژسول غاز

گاو مهربان کنایه از گاوی که شیرش به صورت رایانه ای عرضه میشود

دانا و خمش بیان صفت لیاقت چنین گاوی

نتایج: نتیجه اخلاغی؛ هر مرغی که اکس بترکاند گاو است

نتیجه اقتصادی: روزانه با دادن یک عدد قرص به ماکیان میتوان میزان عرضه و تقاضای شیر را برابر کرد

نتیجه سیاسی: اتدژی هسته ای حق مسلم ماست

پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥ - نسیم صباغان | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows